Skip to main content

Paneler og beslag

Portblader i stål – med lakkert overflate på paneler.

Alle TOORS Guardy - leddporter overholder gjeldende sikkerhet, og møter alle krav til EN standard i markedet.
Paneler av stålplater samt skum med termo-isolerende egenskap (høy skumtetthet) fører til mer stabile og solide portblader.

 • 40 mm tykke sandwich - paneler leveres i et bredt utvalg farger og overflater.
 • Ulike løfte løsninger, inkludert horisontale spor som følger takhellingen.
 • Mulighet for helglass aluminiumsseksjoner med og uten kuldebro
 • Mulighet for lavterskel inngangsdør som oppfyller europeisk standard for nødutgang
 • Bredt utvalg av elektriske motorer
 • Spesialløsning forulike garasjer, våte miljøer (korrosjonsbestandighetsklasse C3), næringsmiddelindustri, landbruk, romfart eller skipsfart

  Garasje-leddport i kombinasjon med portåpner (motor) blir sikkerheten alltid ivaretatt på beste måte.
  For å overholde sikkerhetsbestemmelsene, er det utviklet en egen utvendige og innvendige fingerklemsikringen beskytter mot klemskader.

  Deksel på strekkfjærer i sidekarm sikrer en enda bedre beskyttelse mot å få fingrene i klem. I tillegg til auto-stopp ved registrering av hindring eller motstand kan det også monteres fotocelle i åpningen som fungerer uten berøring.

  Når porten er lukket med port åpneren, er den også sikret mot uvedkommende.
  Hærverk kan selvsagt forekomme, men med port åpner trengs ikke ytre lås eller håndtak og dermed også mer sikret mot uvedkommende.

  Beslag

  Standard beslag - strekkfjærer i sidekarm vertikalt
  Beslag med strekkfjærer i sidekarm leveres som standard til porter opptil til maks bredde 4000 mm og høyde 2625 mm.
  Strekkfjærer i side-karm må ha minimum 130 mm overhøyde.

  Torsjonsfjæring
  Beslag med torsjon leveres til normal, lavt og høyt løft beslag og kan leveres med torsjon fjærer fra bredde 2000 - 5500 mm. Maks høyde er 3000 mm.
  Normalbeslag må ha 210 mm overhøyde.
  Lavt løft 130 mm. Innvendig galvaniserte hengsler.
  Torsjon med fallsikring.