Skip to main content

Sidedører

Garasje-sidedører

Våre garasje-sidedører leveres med samme panel og utseende som leddporten. På denne måten blir det et helhetlig uttrykk når garasjedøren har utforming tilsvarende porten.
Det er praktisk med en sidedør når du skal hente noe i garasjen og det ikke er behov for å åpne porten. Det er også veldig praktisk om noe står foran porten og sperrer atkomsten.
NB: Vi leverer også dør i port som alternativ løsning ...

Gangdør i garasje-leddport

Alternativ med gangdør i garasje-leddport. Gangdør kan plasseres etter ønske (høyre, venstre, midten).