Skip to main content

Paneler og beslag

Portblader i stål – lakkert overflate på paneler.

Alle TOORS Indy Idustri porter overholder gjeldende sikkerhet, og møter alle krav til EN standard i markedet.
Paneler av stålplater samt skum med termo-isolerende egenskap (høy skumtetthet) fører til mer stabile og solide portblader.

 • 40 mm og 80 mm tykke paneler i et bredt spekter av design og farger
 • Ulike løfte løsninger, inkludert horisontale spor som følger takhellingen.
 • Mulighet for helglass aluminiumsseksjoner med og uten kuldebro
 • Mulighet for lavterskel inngangsdør som oppfyller europeisk standard for nødutgang
 • Bredt utvalg av elektriske motorer
 • Spesialløsning forulike garasjer, våte miljøer (korrosjonsbestandighetsklasse C3), næringsmiddelindustri, landbruk, romfart eller skipsfart

  Garasje-leddport i kombinasjon med portåpner (motor) blir sikkerheten alltid ivaretatt på beste måte.
  For å overholde sikkerhetsbestemmelsene, er det utviklet en egen utvendige og innvendige fingerklemsikringen beskytter mot klemskader.

  Deksel på strekkfjærer i sidekarm sikrer en enda bedre beskyttelse mot å få fingrene i klem. I tillegg til auto-stopp ved registrering av hindring eller motstand kan det også monteres fotocelle i åpningen som fungerer uten berøring.

  Når porten er lukket med port åpneren, er den også sikret mot uvedkommende.
  Hærverk kan selvsagt forekomme, men med port åpner trengs ikke ytre lås eller håndtak og dermed også mer sikret mot uvedkommende.

  Beslag

  Torsjonsfjæring
  TOORS beslag med torsjon leveres til normal, lavt og høyt løft beslag og kan leveres med torsjon fjærer fra bredde 2250 - 6500 mm.
  Normalbeslag må ha 420 mm overhøyde.
  Lavt løft 350 mm.
  Innvendig rustfrie hengsler. Torsjon med fallsikring.