Skip to main content

Portåpnere

CUBE 50/70 modeller

  • Motor enhet
  • Lesbart tosifret display
  • Enkel betjening
  • Tilkobling til alt tilbehør
  • Identisk for begge motorer